Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081


HS - 3.1HS-3.1 je určen ke spouštění třífázových čerpadel do příkonu 2,5 kW.
Je vhodný k montáži do vlhkého prostředí
ve sklepě, nebo ve skružích vrtu.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz
Příkon : max. 6 VA 
Spínané napětí : 400V AC
Spínaný výkon : AC 3 2,5 kW
AC 1 3 kW 
Průřez vodičů : svorky sond 2,5mm
ostatní svorky 4mm 
Kryti : IP 54
Rozměry (mm) : 187 x 192 x 72
Hmotnost : 869 g
 
Hladinový spínač HS-3.1 je určen ke 
spouštění třífázových motorů čerpadel až do příkonu 2,5 kW, například u domácích vodáren. Logika spínání je u tohoto typu výrobcem nastavena pro čerpání z nádrže (ze studny). Výstupem jsou kontakty stykače 6A / 400V. Cívku stykače lze externě ovládat například kontaktem tla-
kového spínače domácí vodárny.Je určen k montáži do vlhkého prostředí, za podmínky,
že je zajištěno trvalé napájení, viz schéma. Oteplení transformátorku zajištˇuje průběžné
vysoušení HS-3.1. 

Hladinové spínače HS jsou určeny k ovládání elektrických zařízení v závislosti na výšce hladiny kapaliny ve sledované nádrži. Rozmezí hladin pro spínání je dáno mechanickým umístěním ovládacích sond v nádrži. Jednotlivé typy HS se liší podle krytí a výstupního spínacího komponentu.
Elektronika hladinových spínačů vyniká jednoduchostí, mnohaletým provozem ověřenou spolehlivostí , a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako užitný vzor. Na hladinové spínače HS-1, HS-2, HS-3, HS-3.1 je na podkladě protokolu EZÚ vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/ 1997 Sb

(c) 2001 Compro s.r.o.