Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081


HS - 1HS-1 je určen ke spouštění jednofázových
čerpadel, nebo elektromagnetických ventilů
do příkonu 1,4 kW.
Je vhodný k montáži do vlhkého prostředí
ve sklepě, nebo ve skružích u vrtu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz
Příkon : 2,2 VA
Spínané napětí : 250V AC
Spínaný proud : rezistentní zátěž 10A
indukční zátěž 7A
Průřez vodičů : svorky sond 2,5mm
ostatní svorky 4mm
Krytí : IP 54
Rozměry ( mm) : 138 x 144 x 57
Hmotnost : 442 g

Hladinový spínač HS-1 je určen ke spouštění jednofázových čerpadel až do příkonu 1,4 kW, například u domácích vodáren. Výstupem je oddělený přepínací kontakt relé 10A /250V. 
Je určen k montáži do vlhkého prostředí za 
podmínky, že je zajištěno trvalé napájení, protože provozní oteplení transformátorku průběžně vysouší HS-1 (viz schéma).

Hladinové spínače HS jsou určeny k ovládání elektrických zařízení v závislosti na výšce hladiny kapaliny ve sledované nádrži. Rozmezí hladin pro spínání je dáno mechanickým umístěním ovládacích sond v nádrži. Jednotlivé typy HS se liší podle krytí a výstupního spínacího komponentu.
Elektronika hladinových spínačů vyniká jednoduchostí, mnohaletým provozem ověřenou spolehlivostí , a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako užitný vzor. Na hladinové spínače HS-1, HS-2, HS-3, HS-3.1 je na podkladě protokolu EZÚ vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/ 1997 Sb


(c) 2001 Compro s.r.o.