Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081OVLÁDACÍ SONDY  A - do studní a nádrží        
B - do vrtů s plastovým     potrubím             
C - s distančními kroužky
do vrtů s pozinkovaným potrubím                      

Ovládací sondy se vyrábějí s různými délkami kabelu, podle potřeb použití (10 až 100m). 

OVLÁDACÍ SONDY:

Pro zajištění spolehlivého provozu hladinového spínače je nutno použít originální ovládací sondy .Konstrukce sond zohledňuje především dlouhodobou trvanlivost v provozu ( zpravidla 7-10 let, závisí na složení vody ), a jednoduchost kompletace hladinového spínače při montáži v terénu. Horní i dolní sonda jsou zality nad sebou na jednom kabelu, tím nemůže dojít k jejich vzájemné záměně ( například při pozdější opravě čerpadla ), a při montáži nepřekáží více kabelů. Barevná kombinace vodičů v kabelu je stejná pro všechny varianty sond a shoduje se s označením svorek na všech typech našich hladinových spínačů. Při montáži je možné ovládací sondy buď zavěsit za kabel, nebo připáskovat k výtlačnému potrubí.
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
      

Ovládací sondy vyrábíme s různými délkami kabelu, podle potřeby až do 100 metrů. 
Rozdíl hladin pak závisí na místě použití. Je-li automatika instalována k malé domácí 
vodárně, je v úzkých vrtech rozdíl hladin větší ( 3 až 4 m ), ve studnách pak zpravidla 
do 50 cm. Pro průmyslové použití je pak rozdíl dán rozměry nárží a optimalizací 
provozu celého systému.

Výběr ze senamu ovládacích sond držených skladem

Typ rozdíl hladin  délka kabelu
S-10/008 8 cm 10 m
S-20/008  8 cm 20 m
S-30/008  8 cm 30 m
S-40/008  8 cm 40 m
S-50/008 8 cm 50 m
S-10/02  20 cm 10 m
S-20/02 20 cm 20 m
S-10/03  30 cm 10 m
S-10/05  50 cm 10 m
S-20/05  50 cm 20 m
S-30/05  50 cm 30 m
S-11/1  1 m 11 m
S-13/1  1 m 13 m
S-21/1  1 m 21 m 
S-31/1  1 m 31 m
S-41/1  1 m 41 m
Typ rozdíl hladin  délka kabelu
S-22/2   2 m 22 m
S-32/2   2 m 32 m
S-42/2   2 m 42 m
S-23/3  3 m 23 m
S-33/3  3 m 33 m
S-43/3   3 m 43 m
S-14/4  4 m 14 m
S-24/4   4 m 24 m
S-34/4   4 m 34 m
S-44/4   4 m 44 m
S-54/4  4 m  54 m
S-64/4  4 m 64 m
S-84/4  4 m 84 m 
S-104/4  4 m 104 m
S-40/10  10 m 40 m
S-50/10  10 m 50 m
S-60/10  10 m 60 m
S-70/10  10 m 70 m

SAMOSTATNÉ OVLÁDACÍ SONDY
Pro případy, kdy je třeba rozdíl hladin průběžně měnit nebo není předem znám, vyrábíme také samostatné ovládací sondy
   .

Výběr ze seznamu
samostatných ovládacích sond  držených skladem
  
Typ          délka kabelu

SS-10           10 m   
SS-15           15 m   
SS-20           20 m   
SS-30           30 m   
SS-40           40 m   
SS-50           50 m   

Samostatné ovládací sondy je nutno vždy použít v páru, viz schéma. Hladinové spínače ELVYK nejsou určeny k provozu s pouze jednou ovládací sondou.
  
Pro signalizaci mezních stavů hladiny doporučujeme používat ovládací sondy s rozdílem hladin 8 cm. Mimo jiné se tak zamezí několikanásobnému hlášení mezního stavu vlivem neklidné hladiny.
  
Ovládací sondy, nebo samostatnou ovládací sondu, které nemáme momentálně na skladě, 
vyrobíme na přání zákazníka, bez příplatku, během několika dní.

(c) 2001 Compro s.r.o.