Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081


HS - 3HS-3 je určen ke spouštění jednofázových čerpadel do příkonu 2,5 kW , a speciálně 
čerpadel GRUNDFOS. Je vhodný k montáži
do vlhkého prostředí, například ve slepě, nebo ve skružích vrtu. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz
Příkon : max. 6 VA 
Spínané napětí : 250V AC
Spínaný výkon : AC 3 2,5 kW
AC 1 3 kW
Průřez vodičů : svorky sond 2,5mm
: ostatní svorky 4mm 
Kryti : IP 54
Rozměry (mm) : 187 x 192 x 72
Hmotnost : 860 g

Hladinový spínač HS-3 je určen ke spouštění jednofázových čerpadel až do příkonu 2,5 kW, a speciálně čerpadel GRUNDFOS, například u domácích vodáren. Logika spínání je u tohoto typu nastavena
pro čerpání z nádrže. Výstupem jsou kontakty stykače 6A /400V
spojené vždy dva paralelně. Cívku stykače lze ovládat externě, například kontaktem tlakového spínače u domácí vodárny. Je určen k montáži do vlhkého prostředí za podmínky, že je zajištěno trvalé napájení (viz schéma), protože provozní oteplení transformátorku zajišťuje průběžné vysoušení HS-3.

Hladinové spínače HS jsou určeny k ovládání elektrických zařízení v závislosti na výšce hladiny kapaliny ve sledované nádrži. Rozmezí hladin pro spínání je dáno mechanickým umístěním ovládacích sond v nádrži. Jednotlivé typy HS se liší podle krytí a výstupního spínacího komponentu.
Elektronika hladinových spínačů vyniká jednoduchostí, mnohaletým provozem ověřenou spolehlivostí , a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako užitný vzor. Na hladinové spínače HS-1, HS-2, HS-3, HS-3.1 je na podkladě protokolu EZÚ vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/ 1997 Sb

(c) 2001 Compro s.r.o.