Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081


HS - 2HS-2 je určen k ovládání dalších komponentů, například stykačů, nebo signálek.
Je konstruován k montáži do rozváděče 
na lištu DIN.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí : 230 V / 50 Hz
Příkon : 2,2 VA
Spínané napětí : 250V AC
Spínaný proud : 1A
Průřez vodičů : svorky 2,5mm
Kryti : IP 00
Montážní šířka : 3M
Rozměry (mm) : 53 x 91 x 59
Hmotnost : 206 g
    
Hladinový spínač HS-2 je určen k 
ovládání dalších komponentů, například 
stykačů, nebo signálek. Výstupem jsou
dva oddělené přepínací kontakty relé 
1A /250V. Je určen k montáži na lištu DIN
do rozváděče, který zajistí příslušné krytí.

Hladinové spínače HS jsou určeny k ovládání elektrických zařízení v závislosti na výšce hladiny kapaliny ve sledované nádrži. Rozmezí hladin pro spínání je dáno mechanickým umístěním ovládacích sond v nádrži. Jednotlivé typy HS se liší podle krytí a výstupního spínacího komponentu.
Elektronika hladinových spínačů vyniká jednoduchostí, mnohaletým provozem ověřenou spolehlivostí , a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky jako užitný vzor. Na hladinové spínače HS-1, HS-2, HS-3, HS-3.1 je na podkladě protokolu EZÚ vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/ 1997 Sb

(c) 2001 Compro s.r.o.