Jaroslav Kůrka - ELVYK
Pražského povstání 1999
256 01 Benešov
tel. : 0301 / 723 109
technická podpora : 0603 / 235 081


Bezpecnostní upozornění !
Ceník Záruka

HS - 1HS-1 je určen ke spouštění jednofázových
čerpadel, nebo elektromagnetických ventilů
do příkonu 1,4 kW.
Je vhodný k montáži do vlhkého prostředí
ve sklepě, nebo ve skružích u vrtu.

HS - 2
 


HS-2 je určen k ovládání dalších kompo-
nentů, například stykačů, nebo signálek.
Je konstruován k montáži do rozváděče 
na lištu DIN.

HS - 3HS-3 je určen ke spouštění jednofázových 
čerpadel do příkonu 2,5 kW , a speciálně 
čerpadel GRUNDFOS. Je vhodný k montáži
do vlhkého prostředí, například ve slepě,
nebo ve skružích vrtu. 


OVLÁDACÍ SONDY

 


  
A - do studní a nádrží                  
B - do vrtů s plastovým potrubím  
C - s distančními kroužky do vrtů 
s pozinkovaným potrubím

Ovládací sondy se vyrábějí s různými délkami kabelu, podle potřeb použití (10 až 100m). 

HS - 3.1
      


HS-3.1 je určen ke spouštění třífázových
čerpadel do příkonu 2,5 kW.
Je vhodný k montáži do vlhkého prostředí
ve sklepě, nebo ve skružích vrtu.
      
  


(c) 2001 Compro s.r.o.